Vés al contingut

Per què?

Per què un PADI?

Perquè des de la Fundació Caviga i els seus patrons s’aposta per un territori inclusiu i divers, on tothom hi té cabuda i on l’objectiu final és oferir les mateixes oportunitats a tots els i les seves ciutadanes.

Les famílies amb persones amb DI són el col·lectiu on el PADI vol incidir ja que la inclusió de les persones amb discapacitat no és possible sense el seu suport; elles són un dels puntals de la qualitat de vida i de la seva inclusió. Aporten recursos, valors, suport... i és necessari que elles també tinguin un espai on puguin cobrir les seves demandes a nivell tècnic (assessorament jurídic, sanitari, psicològic, d'habitatge, d'inserció...) però també a nivell emocional. Si volem tenir una societat inclusiva per a les persones amb DI és necessari empoderar a les famílies.

Un altre dels sectors on treballa el PADI és en els professionals que atenen a les persones amb DI, oferint suport, informació, formació específica, generant sinergies i compartint bones pràctiques.

Però el PADI pretén ser un servei obert, que pugui adaptar-se a les necessitats que vagin sorgint per a poder prestar un servei que encaixi amb les necessitats que es vagin produint al llarg del temps.

Què ofereix el PADI?

Amb l’objectiu de ser un servei àgil i que pugui arribar allà on sigui necessari, s’ha habilitat diferents canals de comunicació com poden ser:

Atenció directa

Telefònica

Telemàtica

Correu electrònic

About

Nonid is a premium wordpress theme for portfolio, freelancer, design agencies and a wide range of other design institutions.

Featured Posts

Contact